Wednesday, March 1

030117

Хүн бүхэнд тусламаар авч
Хэнд ч туслаад үнэндээ хэрэггүй мэт.
Хэнд ч хэрэггүй зөрчил
Хаалга тогших хуучин анд.
#conflictsaremyway #ididitmyway #franksinatra